Tái chế vật liệu từ mặt đường vừa cào bóc để đưa vào sử dụng lại.

power curber 5700 C
Đang thi công
LU BOMAG
Sản phẩm cùng loại