Dự Án KĐT Mountain View tại Vĩnh Yên

Thi công bó vỉa dự án KĐT Mountain View tại Vĩnh Yên

https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/1741/psCT/20180817/8694060/39109157_1439731072837967_3352717016753504256_n.jpg
https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/1741/psCT/20180817/8694060/39121296_1439730962837978_6823554116707418112_n.jpg
https://storage.googleapis.com/cdn.nhanh.vn/store/1741/psCT/20180817/8694060/39127323_1439730956171312_7213715650320007168_n.jpg