Dự án KCN Vân Trung Bắc Giang

Thi công bó vỉa dự án Luxshare khu công nghiệp Vân Trung Bắc Giang.